Category Blog
Khách hàng muốn gửi hàng đi Mỹ nhưng thắc mắc là không biết chi phí gửi hàng đi Mỹ là bao nhiêu. Huế Post sẽ giải đáp thắc mắc đo của khách hàng. Lưu ý: Giá này chỉ cố định trong một thời điểm, giá sẽ thay đổi thường xuyên.

Bảng giá gửi hàng đi Mỹ hãng DHL

0.50 Kg 1.253.648
1.00 Kg 1.477.874
1.50 Kg 1.628.934
2.00 Kg 1.665.273
2.50 Kg 1.898.884
3.00 Kg 2.148.363
3.50 Kg 2.235.060
4.00 Kg 2.468.965
4.50 Kg 2.702.577
5.00 Kg 2.936.482
5.50 Kg 3.121.985
6.00 Kg 3.352.030
6.50 Kg 3.526.823
7.00 Kg 3.723.748
7.50 Kg 3.917.387
8.00 Kg 4.041.205
8.50 Kg 4.258.767
9.00 Kg 4.476.602
9.50 Kg 4.694.438
10.00 Kg 4.912.000
10.50 Kg 5.124.768
11.00 Kg 5.162.535
11.50 Kg 5.368.062
12.00 Kg 5.573.854
12.50 Kg 5.779.646
13.00 Kg 5.985.173
13.50 Kg 6.190.966
14.00 Kg 6.396.758
14.50 Kg 6.602.285
15.00 Kg 6.808.077
15.50 Kg 7.013.604
16.00 Kg 7.097.034
16.50 Kg 7.236.413
17.00 Kg 7.436.715
17.50 Kg 7.637.275
18.00 Kg 7.837.835
18.50 Kg 8.038.137
19.00 Kg 8.238.697
19.50 Kg 8.439.257
20.00 Kg 8.414.179
20.50 Kg 8.838.371
21.00 Kg 9.337.440
21.50 Kg 9.836.757
22.00 Kg 10.335.826
22.50 Kg 10.835.144
23.00 Kg 11.334.213
23.50 Kg 11.833.282
24.00 Kg 12.332.600
24.50 Kg 12.831.669
25.00 Kg 13.330.987
25.50 Kg 13.705.460
26.00 Kg 14.200.280
26.50 Kg 14.694.853
27.00 Kg 15.189.672
27.50 Kg 15.684.245
28.00 Kg 16.179.064
28.50 Kg 16.673.637
29.00 Kg 17.168.210
29.50 Kg 17.663.029

 

Bảng giá gửi hàng đi Mỹ của hãng Fedex

0.50 Kg 1.340.843
1.00 Kg 1.738.014
1.50 Kg 2.024.498
2.00 Kg 2.310.981
2.50 Kg 2.597.465
3.00 Kg 2.722.169
3.50 Kg 2.943.781
4.00 Kg 3.228.216
4.50 Kg 3.512.647
5.00 Kg 3.737.282
5.50 Kg 3.904.011
6.00 Kg 4.153.057
6.50 Kg 4.402.105
7.00 Kg 4.651.152
7.50 Kg 4.900.198
8.00 Kg 5.149.244
8.50 Kg 5.398.292
9.00 Kg 5.647.338
9.50 Kg 5.896.386
10.00 Kg 5.997.943
10.50 Kg 6.075.974
11.00 Kg 6.220.966
11.50 Kg 6.365.957
12.00 Kg 6.510.947
12.50 Kg 6.655.938
13.00 Kg 6.800.930
13.50 Kg 6.945.920
14.00 Kg 7.090.912
14.50 Kg 7.235.903
15.00 Kg 7.259.895
15.50 Kg 7.402.508
16.00 Kg 7.545.124
16.50 Kg 7.687.737
17.00 Kg 7.830.351
17.50 Kg 7.972.966
18.00 Kg 8.115.579
18.50 Kg 8.258.193
19.00 Kg 8.357.167
19.50 Kg 8.376.616
20.00 Kg 8.396.066
20.50 Kg 8.415.516

—-> Gửi hàng đi Mỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vận Chuyển Quốc Tế Huế